Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 23 2017

1502 1076 500
Reposted fromtwice twice viapikkumyy pikkumyy
latusek
latusek
4908 6cd2 500
Reposted fromryliceracc ryliceracc viadivi divi
6514 33b6
latusek
5392 9233
latusek
2485 da7e 500
Reposted fromgabrynia gabrynia viawszystkodupa wszystkodupa
1081 8f4a 500

hauntedbystorytelling:

Three young women eat spaghetti on inflatable mattresses at Lake of Capri, 1939 (AP Photo / Hamilton Wright)

Reposted fromSuzi Suzi viasatyra satyra
latusek
9233 b298
Reposted fromonlywhite onlywhite viamefir mefir
latusek
2528 04aa 500
Reposted fromtakiezycieeee takiezycieeee viamefir mefir
latusek
6041 c83e
Reposted fromprblms prblms viamefir mefir

November 21 2017

latusek
Boję się, mamo,
że upadnę
i nie będzie nikogo,
kto by mnie złapał;
że będę lecieć
przeraźliwie długo
niżej niż na
dół
Boję się, mamo,
że zabłądzę
na prostej drodze
(…)
że się pomylę
zresztą
nie pierwszy
raz
Boję się, mamo,
że on zniknie
wiesz, ten ktoś,
kogo pokocham
całym sercem bladym
chociaż 
mówią, że go już
nie mam.
— Paulina Żurek
Reposted fromherside herside viawszystkodupa wszystkodupa
latusek
0065 3a5f

November 17 2017

latusek
6601 de2a
Reposted fromvstane vstane viaadurowe adurowe
latusek
9001 71d6
latusek
latusek
3062 382f 500
Reposted fromsavemebaby savemebaby viawszystkodupa wszystkodupa
latusek
0650 858d
Reposted fromfelicka felicka viawszystkodupa wszystkodupa
latusek
"Na wspólną radość, na chleb powszedni,  na poranne otarcie oczu w blasku słonecznym,  na nieustające sobą zdziwienie, na gniew, krzywdę  i przebaczenie wybieram Ciebie."
— Konstanty Ildefons Gałczyński
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl