Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 25 2016

latusek
3956 d03e
Reposted fromhyphaeoflove hyphaeoflove viaPjotrek Pjotrek
latusek
2712 08f6 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viakiks kiks
latusek
0456 6ece
Reposted fromaniczorka aniczorka viakiks kiks
latusek
3560 4208
Louis De Funes 
Reposted fromsecretoflife secretoflife viakiks kiks
latusek
1698 c406 500
Reposted fromKACHA KACHA viakiks kiks
latusek
2583 c8c8 500
Reposted fromBraveman Braveman viasatyra satyra
latusek
latusek
Kobiety zawsze poszukują jakiegoś głębszego sensu tam, gdzie go nie ma.
— Joy Fielding
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaszarakoszula szarakoszula
latusek
9269 5bd9
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaszarakoszula szarakoszula
latusek
Reposted fromtfu tfu viaszarakoszula szarakoszula
2326 fc45 500
Reposted fromfreakish freakish viakiks kiks
latusek
9337 db53
latusek
7674 719a
Reposted fromzimnepalce zimnepalce vianienagladnaja nienagladnaja
latusek
7732 d5e5
Reposted from1923 1923 viamefir mefir
latusek
6509 cbec 500
Reposted fromrol rol viamefir mefir
latusek
7385 2b85
Reposted fromsercowisko sercowisko viamefir mefir
latusek
1974 e429 500
Reposted fromwishyouwerehere wishyouwerehere viamefir mefir
latusek
6867 a1e6 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viamefir mefir
latusek
Reposted frombluuu bluuu viamefir mefir
latusek
tak naprawdę chodzi o codzienność. o herbatę wypitą w spokoju rano. o wspólnie zjedzoną kolację. o to, kto wstawi pranie. o kupno soczystych, słodkich pomidorów. o makaron z serem i brokułami. o własną hodowlę ziół na balkonie. poranne pieszczoty z kotem. trzymanie się za dłonie. nową, różową szminkę. delikatne promienie słońca na skórze. planowanie wakacyjnych podróży. każdy z nas chce być wielki, wiele osiągnąć, przeżyć jak najwięcej. czujemy niedosyt, lecz to nie o to chodzi. nie chodzi o to by być w życiu najlepszym. chodzi o to by jak najlepiej przeżywać dni, które jeszcze są przed nami.
— doubleespresso
Reposted fromdoubleespresso doubleespresso viazabka zabka
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl