Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 10 2017

He is not the sun. You are.
— Christina Yang (via lach-er)
Reposted fromkattrina kattrina viacontigo contigo
latusek
Nie można tak ciągle liczyć na kogoś, że ten ktoś za ciebie zrobi wszystko, że weźmie za rączkę, poprowadzi na gotowe. Ty sam musisz w siebie uwierzyć, sam próbować, nie oglądać się ciągle na innych. A że trzeba czasami zacisnąć zęby, no, takie już jest życie. Samo nic nie przychodzi, wszystko trzeba zdobywać.
— Marek Hłasko – Wybór opowiadań
Reposted fromnyaako nyaako viacontigo contigo
latusek
4823 8523
Reposted fromJosette Josette viacontigo contigo
latusek
Z kobietami zmiennymi łatwiej jest wytrzymać niż z nudnymi. Czasami, co prawda, się je morduje, ale rzadko porzuca.
— George Bernard Shaw
Reposted fromflorentyna florentyna viacontigo contigo
latusek
Nie umiem, nienawidzę się rozstawać. Z nikim i z niczym, co niechcący  pokochałem.
— Mariusz Ziomecki. felieton dla Przekroju. nr 39 i ostatni.
Reposted frommietowyrower mietowyrower viacontigo contigo
latusek
Jesteś jak dzieciak trochę, wiesz? Pójdziesz ogolić nogi, wracasz cała we krwi. Cieszysz się jak widzisz balona. Wierzysz w miłość jak nikt inny i kochasz najmocniej na świecie. Przecież ty nie jesteś przystosowana do tego świata. Ciebie boli to,że ktoś krzywdzi, że ktoś umiera,że są wypadki, jest zło, ludzie są zawistni, dziwki są tanie.
— J. Lynn – Zaczekaj na mnie
Reposted fromnaturalginger naturalginger viacontigo contigo
latusek
latusek
latusek
Ludzie, których kochałem w swoim życiu, nigdy nie byli łatwi do kochania. Nie przywykłem do normalności. Za to przywykłem do katastrof.
— Augusten Burroughs
0125 8fa4 500
Reposted fromOhsostarryeyed Ohsostarryeyed viakiks kiks
6584 528c 500
Reposted fromturquoise turquoise viakiks kiks
2634 5c1c
Reposted fromfakinszit fakinszit viaphilomath philomath
7578 59a7
Reposted fromKiro Kiro viaszarakoszula szarakoszula
latusek
6975 5873 500
8422 41be
Reposted fromglasgowkiss glasgowkiss viakiks kiks

March 09 2017

latusek
7269 534a
Reposted frompeper peper viarawwwr rawwwr
latusek
Przestaliśmy oszukiwać, że stać nas na ten weekend w Sopocie. Nie stać, nie ma co ukrywać, bo większości znajomych też nie stać. Ale jedziemy, bo co nam zostało? Alternatywa w postaci marnego, zrównoważonego życia z dziennym budżetem 30zł? Pierdolić takie życie. Widzimy jak żyje Berlin, Barcelona, i pierdolimy wybory, polityków, wszystkich, na czele z tymi którzy chcą Budapeszt w Warszawie – chcemy Berlina. Mentalnie w nim już jesteśmy, materialnie – prawdopodobnie jeszcze długo nie będziemy, ale to nie jest istotne. Carpe, kurwa, diem, dziwko.
— "Młody człowiek i może", Rafał Sobierajski Blog, 28.06.15
Reposted from1923 1923 viaExplorers Explorers
9370 7a2b
Reposted fromirmelin irmelin viacaataleya caataleya
latusek
0121 7814
Reposted fromhomczi homczi viaxannabelle xannabelle
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl