Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 07 2016

latusek
4377 cc24 500
Reposted frompiehus piehus viagumisiowelove gumisiowelove
latusek
7994 40d0
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viarawwrr rawwrr
latusek
4619 ddfb 500
Reposted frommagdenvja magdenvja viarawwrr rawwrr
latusek
0991 91dc 500
hłasko.
Reposted fromrol rol viarawwrr rawwrr
latusek
0908 0ca4
Reposted fromxluminescencex xluminescencex viacoeur1313 coeur1313
latusek
mamo..
miewam takie dni, które spędziłabym 
z tobą
tak bezpiecznie z dala od zagrożenia, mamo.
— zmęczenie materiału
Reposted fromsoymihlk soymihlk viaExplorers Explorers
latusek

- Mam iść tam za nim? - niespokojnie zapytał mistrz.

- Nie - odpowiedział mu Woland.- Po co iść za tropem tego, co się już skończyło?

— Bułhakow
Reposted frometerycznie eterycznie viaExplorers Explorers
latusek
latusek
5041 8337 500
Reposted fromFlau Flau viapajola pajola
latusek
Ale ja tak nie chcę. Mam jedno życie. Chcę dożyć takiego dnia, że kiedy wstanę z łóżka, wyjdę na mój taras z widokiem na Manhattan, zadzwonię do ciebie, budząc cię w środku nocy i powiem – udało mi się! Kiedy pewnego ranka zbudzę się i pomyślę – dziś chcę popływać w turkusowym morzu – to kilka godzin później będę siedział w samolocie na Malediwy. Jeśli następnego dnia zachce mi się sushi, polecę na nie do Japonii. Rozumiesz? Każdy z nas na to zasługuje! Mamy tylko jedno życie, jedno pieprzone życie i nie możemy przeżyć go, będąc ograniczonymi przez zarobki w wysokości średniej krajowej!
— Tomek Tomczyk
Reposted fromtobecontinued tobecontinued viapajola pajola
1060 cd29
Reposted fromdereizm dereizm viawszystkodupa wszystkodupa
latusek
Reposted frompseikow pseikow viawszystkodupa wszystkodupa
2100 4401
Reposted fromMissMima MissMima viaperfidia perfidia
4938 f911
Reposted fromkattrina kattrina viawszystkodupa wszystkodupa
latusek
2897 0c9f
Reposted fromliczbapi liczbapi viazabka zabka
latusek
1839 c743 500
Reposted fromzimnepalce zimnepalce viadontaskmewhy dontaskmewhy
latusek
latusek
8820 dcef 500
Reposted fromoll oll viazabka zabka
latusek
7330 56dc 500
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viazabka zabka
latusek
Nigdy nie jest się zupełnie wolnym, jeśli się kogoś za bardzo podziwia.
— Tove Jansson
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaperfidia perfidia
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl