Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 25 2018

latusek
Podaruj sobie spokojne sny, kubek dobrej kawy o poranku, kilka chwil szczęścia. Rozgrzesz się z drobnych grzeszków. Zapomnij o tym, co boli. Nie szukaj dawnych uniesień, słów, które dzisiaj nie mają znaczenia. Daj się porwać ulubionym dźwiękom muzyki. Niech łzy zmyją cierpienie. Podaruj sobie chwile z ludźmi, których kochasz. I książkę. Książkę też sobie podaruj. Przeczytaj, obejrzyj historię, która sprawi, że zadrży Ci serce. Zacznij kolejny dzień z przytupem.
— Gabriela Gargaś
Reposted fromMsChocolate MsChocolate vianivea nivea
latusek
4121 b5d1
Reposted fromonlyman onlyman viawszystkodupa wszystkodupa
latusek
Reposted frombluuu bluuu viawszystkodupa wszystkodupa
latusek
W ostatnich czasach widocznie wyinteligentniałem, bo zdaję sobie sprawę, że jestem bardzo głupi.
— W. Broniewski "Pamiętnik"
latusek
8841 2961 500
Reposted fromoll oll viawszystkodupa wszystkodupa
1361 7d41
Reposted fromkniepuder kniepuder viawszystkodupa wszystkodupa
latusek

October 24 2018

latusek
8220 7afb
Reposted fromunaswabsurdzie unaswabsurdzie viazabka zabka
latusek
3110 23c1
Reposted fromimradioactive imradioactive viazabka zabka

October 23 2018

latusek
6542 d912
latusek
7355 ed75 500
Reposted fromlittlestories littlestories
latusek
7358 cdae 500
Reposted fromlittlestories littlestories
latusek
3232 e7ca
Reposted fromstylte stylte vialittlestories littlestories
latusek
4280 c2c1 500
Reposted fromoll oll viawszystkodupa wszystkodupa
latusek
8359 a994
Reposted fromtwice twice viawszystkodupa wszystkodupa
latusek
6023 daaa 500
Reposted fromslodziak slodziak viadontaskmewhy dontaskmewhy
latusek
latusek
1038 0047 500
Reposted fromoll oll viazabka zabka
latusek
8236 d756 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viazabka zabka
latusek
4739 baa7
love
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl