Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 17 2018

latusek
1290 59e8 500
Reposted frompulperybka pulperybka viaadurowe adurowe
latusek
latusek
5281 b346 500
Reposted fromseaweed seaweed viawszystkodupa wszystkodupa
latusek
2041 0e1f 500
Reposted fromdreamadream dreamadream viawszystkodupa wszystkodupa
latusek
6502 6bbe
Reposted fromkarahippie karahippie viawszystkodupa wszystkodupa

August 03 2018

latusek
9352 ff3b 500
Reposted fromsweetnothingg sweetnothingg viaalcohoolic alcohoolic
latusek
7313 f599
latusek
8458 cbf6
Reposted fromonlyman onlyman viasatyra satyra
5069 a8df 500
Reposted fromamatore amatore viaalcohoolic alcohoolic
latusek
Kobieta nie pragnie pięknego, nagiego męskiego ciała. Chce męskiej duszy. Potrzebuje podziwiać tego, kto zdejmuje z niej koronkową bieliznę i dotyka jej ciała. Ale przede wszystkim chce zachwytu w oczach mężczyzny. Lubi się w nich przeglądać. Bo tym, co żywi kobiecą namiętność, jest jego pożądanie. Świadomość, a najlepiej pewność, że on chce jej, i tylko jej.
— Kobieca czytelnia
Reposted fromyourtitle yourtitle viaphilomath philomath
latusek
5324 1890 500
Reposted fromoutoflove outoflove viaphilomath philomath
latusek
4915 873b
Reposted fromcalifornia-love california-love viasatyra satyra
latusek
Ludzie siedzą latem do późnego wieczora i palą papierosy, szepczą, snują marzenia, flirtują i wiedzą w głębi serca, że nic ich lepszego w życiu nie spotka
— Carroll
Reposted fromsfeter sfeter viasatyra satyra
latusek
2188 5242 500
latusek
Jak jesteś miła to zazwyczaj dostaniesz po dupie, bo za miłą przecież nie można być. Ludzie zaraz Cię zjedzą. Jak jesteś asertywna, to powiedzą, że jesteś suką. Jak jesteś szczera, to połowa ludzkości Cię znienawidzi. Jak prześpisz się z facetem to jesteś dziwką, a jak tego nie zrobisz to albo jesteś lesbijką, albo coś jest z Tobą nie tak. Jak się do kogoś nie odzywasz, bo chwilowo potrzebujesz samotności , to oskarżają Cię, że masz kogoś w dupie i sypie się lawina pretensji i żali. Jak wychodzisz poza ogólnie przyjęte schematy, to większość nazwie Cię hipokrytą. Jak nic nie mówisz, to zostaniesz mrukiem. Jak za dużo gadasz, to usłyszysz, że strzępisz językiem niepotrzebnie. Jak zajmiesz się przede wszystkim swoim życiem, to jesteś egoistką . Jak zadzwonisz do faceta, to się narzucasz, a jak nie zadzwonisz to usłyszysz, że o nim nie myślisz i go nie kochasz. Jak wiele rzeczy zrobisz dobrze, a raz jedną źle, to ludzie zazwyczaj dostrzegą tylko to co zrobiłaś źle.
— znalezione
Reposted fromdunkellicht dunkellicht viatouchthesky touchthesky

July 27 2018

latusek
2333 f77a
Reposted fromdailylife dailylife viazabka zabka

July 25 2018

latusek
9996 e311 500
Pozdrawiamy wszystkie Ślązaczki. ;-)
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viawszystkodupa wszystkodupa
latusek
5826 97ee 500
Reposted fromseaweed seaweed viakiks kiks
latusek
Reposted frombluuu bluuu viakiks kiks
latusek
5319 4d4c
Reposted fromkarahippie karahippie viakiks kiks
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl