Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 18 2017

latusek
To dwie bohaterki mojego reportażu. Pisały do siebie listy co tydzień przez 52 lata. W ich listach znalazłem dwa zdania - o dwóch podejściach do życia.

12.04.04 Teńcia napisała: "Droga Heńciu, rozejrzyj się, jaka piękna wiosna".

15.04.04 Heńcia odpisała: "Rozejrzałam się, no i co z tego, Teńciu. Przecież zaraz znowu będzie jesień".
— Mariusz Szczygieł, "Dzielę ludzkość", Gazeta Wyborcza Duży Format, 12.03.15
Reposted from1923 1923 viawelcometowonderland welcometowonderland
latusek
2025 26fb 500
Poznań, gdzieś w okolicach Starego Rynku.
Reposted frommaybeyou maybeyou viazabka zabka

May 17 2017

latusek
Dobrze, poczekam na Ciebie. Bo Ci ufam. Ale kiedy mnie zechcesz, będziesz chciał tylko mnie. I kiedy mnie weźmiesz w ramiona, będziesz myślał tylko o mnie. Rozumiesz, o co mi chodzi? (...) Możesz mi robić, co chcesz, tylko nie rań mi serca. Do tej pory wiele przecierpiałam, już więcej nie chcę. Chcę być szczęśliwa.

— Haruki Murakami, Norwegian Wood
Reposted fromxnothumanalall xnothumanalall
latusek
latusek
6356 7095
Reposted fromspring-flow spring-flow viawszystkodupa wszystkodupa
8121 353b 500
Reposted fromstrumienpola strumienpola viazabka zabka
latusek
8087 ffbb

May 16 2017

latusek
latusek
4930 d0c7
Reposted fromtfu tfu viaPjotrek Pjotrek
latusek
8286 6ea0
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viakiks kiks
9912 af6b 500
Reposted fromstfn stfn viaszarakoszula szarakoszula
latusek
Zatęskniłem bardzo do takiego spokoju, chciałem, aby już wszystko się we mnie ostatecznie uspokoiło.
— Jarosław Iwaszkiewicz
Reposted fromIriss Iriss viaszarakoszula szarakoszula
latusek
7234 458e 500
Reposted frompffft pffft viaszarakoszula szarakoszula
latusek
9711 a50d
Reposted fromkrzysk krzysk viakiks kiks
latusek
the royal judgment.
Reposted frompapaja papaja viakiks kiks
latusek
7612 5979
Reposted fromnuclear-raven nuclear-raven viakiks kiks
latusek
8269 c746
Reposted fromcalifornia-love california-love viakiks kiks
latusek
8155 9c08
Reposted fromcalifornia-love california-love viakiks kiks
latusek
3280 372e 500
Reposted fromspring-flow spring-flow viawszystkodupa wszystkodupa
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl