Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 09 2017

latusek
6588 f85c 500
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes viasatyra satyra
2913 56f6 500
Reposted fromquirkygirl12345 quirkygirl12345 viasatyra satyra
latusek
3050 067e
Reposted fromLinaa Linaa viasatyra satyra
latusek
8507 2ea6 500
Reposted fromzycienaspsuje zycienaspsuje viasatyra satyra
latusek
latusek
latusek
1941 f87c 500
Reposted fromtfu tfu viaPjotrek Pjotrek
9112 7237
Reposted fromtron tron viaPjotrek Pjotrek
latusek
4060 d40e
Reposted fromcarameltea carameltea viamefir mefir
latusek
9357 cc23
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaszarakoszula szarakoszula

May 18 2017

latusek
To dwie bohaterki mojego reportażu. Pisały do siebie listy co tydzień przez 52 lata. W ich listach znalazłem dwa zdania - o dwóch podejściach do życia.

12.04.04 Teńcia napisała: "Droga Heńciu, rozejrzyj się, jaka piękna wiosna".

15.04.04 Heńcia odpisała: "Rozejrzałam się, no i co z tego, Teńciu. Przecież zaraz znowu będzie jesień".
— Mariusz Szczygieł, "Dzielę ludzkość", Gazeta Wyborcza Duży Format, 12.03.15
Reposted from1923 1923 viawelcometowonderland welcometowonderland
latusek
2025 26fb 500
Poznań, gdzieś w okolicach Starego Rynku.
Reposted frommaybeyou maybeyou viazabka zabka

May 17 2017

latusek
Dobrze, poczekam na Ciebie. Bo Ci ufam. Ale kiedy mnie zechcesz, będziesz chciał tylko mnie. I kiedy mnie weźmiesz w ramiona, będziesz myślał tylko o mnie. Rozumiesz, o co mi chodzi? (...) Możesz mi robić, co chcesz, tylko nie rań mi serca. Do tej pory wiele przecierpiałam, już więcej nie chcę. Chcę być szczęśliwa.

— Haruki Murakami, Norwegian Wood
Reposted fromxnothumanalall xnothumanalall
latusek
latusek
6356 7095
Reposted fromspring-flow spring-flow viawszystkodupa wszystkodupa
8121 353b 500
Reposted fromstrumienpola strumienpola viazabka zabka
latusek
8087 ffbb

May 16 2017

latusek
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl