Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 16 2017

2111 945d 500

xshaydx:

I could live here… but staying the night was great too.
photo : @xshaydx

latusek
Mówili: pij wina tylko dobre i z zaufanymi ludźmi. Tak więc, proszę Pana, piję sama. 
— Joanna Dams
Reposted fromimpulsivee impulsivee viawszystkodupa wszystkodupa
latusek
Wcale się nie pokłócili, ona po prostu po kilku tygodniach spojrzała trzeźwym okiem na to mieszkanie, którego się nie da posprzątać, na tego mężczyznę, którego się nie da ocalić (...)
I tyle. I spakowała się. I wyszła.
— M. Świetlicki
Reposted fromfindmyway findmyway viawszystkodupa wszystkodupa
latusek
1195 0756
3158 561d 500
Reposted fromfleursdemal fleursdemal viaszarakoszula szarakoszula
latusek
5457 c629
latusek
2651 d495
"Blue valentine"
Reposted fromwwannie wwannie viadrinkdrankdrunk drinkdrankdrunk
latusek
7768 62f2 500

englishballetandtea:

Staatsballett Berlin. Stage rehearsal of Balanchine’s Jewels. Photo by @Pauliosovari.

latusek
0441 8d21
latusek
4337 822e 500
Reposted fromstylte stylte viaPjotrek Pjotrek
latusek
2892 f85c
Reposted fromretaliate retaliate viaPjotrek Pjotrek

June 25 2017

latusek
8944 9175
Reposted fromMrSatan MrSatan viasatyra satyra
latusek
Zawsze wstydziłam się odbierać telefon stacjonarny.

Rozmowy z kimś obcym.

Nie cierpiałam wizyt w banku. 

Na poczcie.

Pani z okienka. 

Spojrzenia prosto w oczy.

Bałam się pierwszej wizyty w bibliotece.

I pierwszej w dziekanacie.

Wstydziłam sie pani z warzywniaka.

I ładnych chłopców o wrednych oczach.

I ładnych dziewczyn o wrednych oczach.

Wszystkich o wrednych oczach.
Telefonów czasami nadal nie odbieram...
— Rajstopy Hrabiny
Reposted fromznikajac znikajac viaszarakoszula szarakoszula
latusek
3680 6d83 500
Reposted fromuoun uoun viaresort resort
latusek
1932 bc23 500
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes viaresort resort
8261 ca6a 500

awesome-picz:

Puppies That Can Sleep Anywhere And Anytime

Reposted fromMerelyGifted MerelyGifted viamefir mefir
0087 06c3 500
Reposted fromditzybruschetta ditzybruschetta viakiks kiks
latusek
9117 d4bf 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viadontaskmewhy dontaskmewhy
latusek
5990 47b4
Reposted fromlaoculta laoculta viazabka zabka
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl