Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 26 2019

latusek
latusek
7615 45dc
Reposted fromEtnigos Etnigos viaPjotrek Pjotrek
latusek
8958 a82f
Reposted fromsavatage savatage viaPjotrek Pjotrek
latusek
Nic nie jest przyjemniejsze niż myślenie, czytanie, rozmowa, spotkanie z dziećmi, z przyjaciółmi, dobra herbata, film, spektakl, muzyka, kaszmirowy szal, inteligentne towarzystwo, wiedza, jesień, wiosna, lato, dobre, wygodne łóżko, wyrafinowane zapachy, piękne przedmioty, wspomnienia, spokój, uśmiech, śmiech, spacer z moimi psami.
— Krystyna Janda
Reposted frommhsa mhsa viaPjotrek Pjotrek
latusek
Reposted fromshakeme shakeme viaI-HAVE-NO-FACE I-HAVE-NO-FACE
latusek
Reposted fromlone-wolf lone-wolf viasatyra satyra
latusek
2802 3fba 500
Reposted fromsoftboi softboi viasatyra satyra
latusek
latusek
Ile to już razy powtarzałem wam przecież, że wasz podstawowy błąd polega na tym, iż nie doceniacie znaczenia oczu człowieka. Zrozumcie że język może ukryć prawdę, ale oczy - nigdy! Ktoś wam zadaje niespodziewane pytanie, nie zdradzacie się nawet drgnieniem, błyskawicznie bierzecie się w garść i wiecie co należy powiedzieć żeby ukryć prawdę, i wygłaszacie to niezmiernie przekonywająco, i nie drgnie na waszej twarzy żaden mięsień, ale - niestety - spłoszona pytaniem prawda na okamgnienie skacze z dna duszy w oczy i już wszystko stracone. Zostaje dostrzeżona, jesteście w potrzasku.
— Mistrz i Małgorzata
Reposted frompimpmyheart pimpmyheart viasmaller smaller
latusek

Frequency

Reposted fromgruetze gruetze viasmaller smaller
latusek
Wszyscy troje wybrali się na spacer wokół jeziora, ukrytego we mgle. Panowała wśród nich całkowita harmonia. Catherine miała migrenę, Jim po zmęczeniu miewał gorsze. Pomyślał, że ich dzieci byłyby wysokie, szczupłe i miałyby migreny. Zeszli nad brzeg jeziora i rzucali białymi kamykami. Catherine i Jules uczyli się puszczać kaczki. Niebo było bardzo blisko.
— Jules et Jim, 1962
latusek
latusek
Reposted fromt-tk t-tk viaszarakoszula szarakoszula
latusek
Reposted frombluuu bluuu viasmaller smaller
latusek
Reposted fromshakeme shakeme viawszystkodupa wszystkodupa
latusek
5716 9d29
Reposted fromkarahippie karahippie viawszystkodupa wszystkodupa
latusek
4958 29b6 500
Reposted fromyikes yikes viawszystkodupa wszystkodupa
latusek
5974 76d0
latusek
3686 f1a0 500
Reposted frommakle makle viakiks kiks
latusek
3429 9815 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viakiks kiks
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl