Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 16 2020

latusek
latusek
Reposted fromshakeme shakeme viakiks kiks
latusek
Kiedy ucichnie sztorm, nie będziesz pamiętała, jak go przeszłaś i jak to się stało, że przetrwałaś. Właściwie nie będziesz nawet pewna czy to już naprawdę koniec, ale o jednym możesz być absolutnie przekonana - gdy pokonasz nawałnicę, nie będziesz już tą samą osobą, którą byłaś, zanim nadszedł sztorm. O to właśnie chodzi w sztormach.
— Haruki Murakami
Reposted fromwaflova waflova viakiks kiks
latusek
2425 6bec 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viakiks kiks
latusek
Reposted fromshakeme shakeme viakiks kiks
latusek
Jest całkiem realna szansa, że dożyjemy 90ki. 
I jeśli ktoś zakłada, że chce przeżyć z kimś do śmierci to to oznacza koło 20 tys. dni, to oznacza, że razem zjecie kilkanaście tysięcy śniadań, może koło 10 tys. obiadów i znowu kilkanaście tysięcy kolacji.
Seks będzie tylko kilka tysięcy razy a numerki dwa czy trzy razy jednego wieczora góra koło kilkuset razy.
Wakacje? Wyjeżdża się na nie koło 50 - 100 razy w ciągu całego związku.
I tylko jakieś 55 razy będą kurwa Walentynki.
Zmierzam do tego, że jak ktoś ma ci towarzyszyć w tych nudnych jak chuj rytuałach to dobrze by było, żeby móc na tą osobę liczyć, żeby dobrze się z nią bawić oraz żeby mieć w niej wsparcie.
— Piotr C.
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viakiks kiks
4831 6f0e 500
Reposted fromtwice twice viakiks kiks
latusek
latusek
latusek
5552 fd4a 500
Reposted frompiehus piehus viakiks kiks
latusek
5222 0e5e 500
Reposted frommiischa miischa viakiks kiks
latusek
1406 d031 500
Reposted fromxawery xawery viakiks kiks
latusek
latusek
9991 3345
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaszarakoszula szarakoszula
latusek
Reposted fromshakeme shakeme viaI-HAVE-NO-FACE I-HAVE-NO-FACE
latusek
- Nie zwiąż się z nikim zbyt wcześnie - mówi mi. -Będzie ci się wydawało, że spotkałeś miłość życia, ale to będzie złudzenie.Kochamy wiele razy i dlatego możemy przetrwać. Nie wierz do końca przyjaciołom, bo jesteś przystankiem na ich drodze, odpłyną i zapomną. Zarazem zabiegaj o te przyjaźnie, potem będzie już za późno. Po studiach nie zawiążesz już żadnej. Każdy będzie czegoś od ciebie chciał.
— Łukasz Orbitowski
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viawszystkodupa wszystkodupa
latusek
2715 90c4
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viawszystkodupa wszystkodupa
latusek
Reposted fromshakeme shakeme viawszystkodupa wszystkodupa
latusek
8658 ba0a 500
Reposted frompiehus piehus viawszystkodupa wszystkodupa
latusek
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl