Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 14 2020

latusek

May 13 2020

latusek
9516 e1e3 500
Reposted fromsilkydreams silkydreams viashakeme shakeme
Sponsored post
feedback2020-admin
latusek
Reposted fromhomefromhome homefromhome viashakeme shakeme
latusek
1780 aa40
latusek
4728 dd0e
latusek
6599 46bd 500
Reposted fromcvx cvx viapanimruk panimruk
latusek
2331 98b5
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaszarakoszula szarakoszula
latusek
2474 f27f 500
Reposted fromcvx cvx viapanimruk panimruk
5041 f1ac
Reposted fromlesbianmariobrother lesbianmariobrother viatost tost
latusek
7996 fad4 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viaphilomath philomath
latusek
Reposted fromshakeme shakeme
latusek
Dla mnie wyznacznikiem pewnego pułapu, jakości czy klasy sztuki jest moment, w którym czytając, oglądając czy słuchając czegoś, mam dojmujące i jaskrawe uczucie, że ktoś sformułował coś, co przeżyłem albo o czym pomyślałem. Sformułował dokładnie tak samo, tylko przy pomocy lepszego zdania, piękniejszego układu plastycznego albo lepszej kompozycji dźwięków, niż ja sobie kiedykolwiek mogłem wyobrazić. Bywa, że na chwileczkę dał mi poczucie piękna czy szczęścia. Jeżeli to znajduję w literaturze, to jest to dla mnie wielka literatura, jeżeli w kinie, to jest to dla mnie wielkie kino. Kiedy czytasz wielką literaturę, to na którejś stronie znajdujesz zdanie, które – wydaje Ci się – kiedyś sama powiedziałaś albo usłyszałaś. To jest opis albo obraz, który Ciebie głęboko dotyczy, głęboko dotyka i jest Twoim obrazem. Na tym polega wielka literatura. Co chwila odnajdujesz siebie albo kogoś zupełnie innego wprawdzie, ale myślącego tak jak Ty, widzącego to, co Ty kiedyś zobaczyłaś. Na tym polega wielka literatura, na tym samym wielkie kino. 
Na chwileczkę znajdujesz tam siebie.
— Krzysztof Kieślowski
Reposted frommerkaba merkaba viasmaller smaller
latusek
1482 0b4d 500
Reposted fromlilarosa lilarosa viaszarakoszula szarakoszula
latusek
latusek
0093 8d66 500
Reposted fromslodziak slodziak viaszarakoszula szarakoszula
latusek
Reposted fromshakeme shakeme
latusek
Reposted fromshakeme shakeme
latusek
Reposted fromshakeme shakeme

March 23 2020

latusek
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viashakeme shakeme

March 20 2020

latusek
Reposted frompanimruk panimruk
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...